٨۸۵۴۳۵۶۱-٠٢١

مدیریت سفارش

مدیرت سفارش (ثبت سفارش) گروه فراسام

 

با استفاده از امكانات گسترده مديريت سفارشات، امكان تعريف قراردادهاي فروش محصولات توليدي و نيز ساير مواد و قطعات جنبي مورد نياز، تعيين مشخصات و ويژگي‌هاي خاص هر محصول مطابق با نياز و سفارش مشتري و كنترل آخرين وضعيت سفارش‌هاي مشتريان فراهم مي‌گردد. جزئيات و اجزاي متشكله اين سفارشات در زمان عقد قرارداد و با بهره‌گيري از ابزارهايي توانمند، به سهولت مشخص گرديده و مبناي اطلاعاتي مراحل بعدي نظير مهندسي ساخت، برنامه‌ريزي مواد، توليد و خريد خواهد بود.

مديريت موجوديها در سیستم مدیریت سفارش

با توجه به دارايي‌هاي مستقر در انبارهاي شركت‌ها و نقش مؤثر مديريت موجودي‌ها در كنترل و برنامه‌ريزي مواد و توليد و نيز مديريت جريان نقدينگي (Cash Flow Management)، استقرار يك سيستم كارآ براي مديريت و كنترل موجودي كالاهاي انبار، كالاهاي درجريان ساخت و نيز محصولات ساخته شده براي كليه شركت‌ها امري ضروري محسوب مي‌شود.
مديريت و كنترل موجودي‌ها، ضمن ثبت و نگهداري اطلاعات موجودي‌ها و اسناد انبارهاي شركت‌ها و كارخانجات توليدي، با فرآيند برنامه‌ريزي و كنترل مواد و توليد، بصورتي هوشمند و اتوماتيك كليه موجودي‌هاي در جريان ساخت را تحت كنترل قرار داده و امكان تهيه انواع گزارش‌هاي عملياتي و مديريتي را براي واحدهاي مختلف و مديريت ارشد سازمان فراهم مي‌آورد.

 امکانات و ویژگی ها سیستم مدیریت و ثبت سفارش 

 امكان تعريف انبارها بصورت نا محدود
 امكان تعريف ساختار طبقه بندي كالا
 امكان شناسايي كالاها
 تعريف پارامترهاي كنترل موجودي (نظير نقطه سفارش، ميزان اقتصادي سفارش، نحوه تأمين، دوره تأمين، اقلام جايگزين، موجودي اطمينان ... )
ثبت اسناد انبار (رسيد، حواله، درخواست كالا، درخواست خريد، برگشت كالا، ...)
 محاسبه مانده موجودي
 تهيه گزارش‌هاي استاندارد انبار
 تهيه تگ شمارش كالا
 ثبت اطلاعات انبارگرداني و مغايرت گيري
 ثبت اسناد اصلاحي موجودي
 انتقال موجودي پايان سال
 قيمت گذاري اسناد
 صدور اسناد حسابداري
 محاسبه قيمت مانده موجودي‌ها
 تهيه گزارش‌هاي ريالي مورد نياز
 قابليت اطمينان و سهولت كاربري
 كنترل موجودي‌ها همزمان با ثبت اسناد در سيستم
 پوشش دهي پارامترهاي مورد نياز سيستم‌هاي برنامه‌ريزي و كنترل مواد و توليد
 گزارش‌هاي متنوع و سودمند
 امكان شناسايي اقلام با بهره گيري از باركد

 

برای ارایه سفارش نرم افزار مدیریت سفارش گروه فراسام اینجا را کلیک نمایید.