٨۸۵۴۳۵۶۱-٠٢١

سیستم اعلام و اطفای حريق

سیستم اعلام و اطفای حريق خانه هوشمند

سیستم اعلا و حریق خانه هوشمند

حسگرهاي درك دود يا حرارت با سيستم هاي الكتريكي داخل ساختمان تنظيم مي شوند. در حقيقت سيستم هاي داخل ساختمان مانند زنجيره هاي متصل به هم در برابر خطرات
احتمالي برنامه ريزي مي شوند و علاوه بر آن، تدابير امنيتي در زمان مناسبي كه آسيب هاي وارد شده هنوز موجب تخريب ساختمان نشده است، به كار گرفته مي شوند.

با نصب سنسورهاي اعلام حریق در یک خانه هوشمند می توانید از نیز بهره مند BMS قابلیت هاي منحصر به فرد سیستم اعلام حریق دستگاه شوید. این سنسورها داراي تنوع بسیار بوده و به طور کلی شامل سنسورهايدود، حرارت و ترکیبی است.
سنسورهاي دود در دو نوع یونیزه و اپتیک توان تشخیص دود ناشی از احتراق ناقص را داشته و به محض را مطلع می کنند تا عکس العمل هاي لازم را از خود نشان BMS مشاهده دود در هر فضایی از خانه، دستگاه دهد. سنسورهاي حرارتی نیز به دو روش کار می کنند. نوع اول با بالا رفتن دماي محیط از حد معینی تحریک
می شوند و نوع دوم نسبت به بوجود آمدن اختلاف دماي ناگهانی حساسیت نشان می دهند. دسته دیگر سنسورهاي اعلام حریق به صورت ترکیبی طراحی شدهاند و نسبت به دود و حرارت حساس میباشند.

 عکس العمل خانه هوشمند فراسام نسبت به بروز حریق


1. آژیر خطر  : در صورت بروز حریق آژیر به صدا درآمده و تا رسیدگی افراد به موضوع ادامه پیدا میکند.

2.قطع شیر گاز: به جهت جلوگیري از توسعه حریق به محض تحریک شدن سنسورها گاز ورودي واحد قطع میشود تا زمانی که با حضور افراد و پس از اطفاء حریق

شیر گاز مجددا به صورت دستی باز شود.

3.تماس تلفنی : BMS با شماره هایی که از قبل براي آن تعیین کرده اید تماس تلفنی برقرار کرده و به صورت شفاهی شما را از حادثه مطلع میکند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با خانه هوشمند میتوانید همین الان با گروه فراسام ارتباط برق کنید

 نمونه دمو طراحی شده از سیستم مدیرت خانه هوشمند برای مشاهده دمو یر روی لینک زیر کلیک کنید

 

  مدیریت خانه هوشمند 

کلمات کلیدی

سیستم مدیرت خانه هوشمند ، سامانه هوشمند ساختمان ، هوشمند سازی خانه ، مدیریت خانه هوشمند ، خانه هوشمند ،BMS،

کنترل روشنایی خانه هوشمند؛ سیستم امنینتی خانه هوشمند ، سیستم کنترل و مانیتورینگ و هوشمند سازی خانه،مدیرت خانه هوشمند

سیستم اعلام و اطفای حریق خانه هوشمند،تیم هوشمند سازی خانه گروه فراسام،سیستم تلفن کننده خانه هوشمند،سیستم کنترل تردد خانه هوشمند،

سیستم کنترل از راه دور خانه هوشمند ،هوشمند سازی BMS ،هوشمند سازی مدارس و مراکز آموزشی ،هوشمند سازی مراکز اداری و تجاری ، هوشمند سازی مراکز درمانی و بیمارستانی ،

هوشمند ساری خانه با گروه فراسام