٨۸۵۴۳۵۶۱-٠٢١

محور های دومین همایش شهر هوشمند

محورهای "دومین همایش شهر هوشمند، زیر ساخت و فرصت های سرمایه‌گذاری"با هدف توسعه‌ی خدمات بر بستر زیرساخت‌های شهر هوشمند 

محور اول:استاندارها و پروتکل‌های فنی در معماری و طراحی شبکه های فیبر نوری، به عنوان نیاز اصلی شهرداری‌های برای توسعه شهر هوشمند

محور دوم: الگوی بومی معماری شهر هوشمند (در دو سطح)

محور سوم: نقش شهرداری‌ها در توسعه شهر هوشمند: اقتصادی و شادی و رفاه شهروندان

محور چهارم:شناسایی و ارائه مدل‌های مشارکت ذینفعان مختلف در استقرار شهر هوشمند 


اهداف این همایش :
  • بررسی راهکارهای ایجاد و توسعه شهر هوشمند
  • ارائه فرصت های سرمایه گذاری برای هوشمند سازی شهر های ایران
  • طرح مطالبات حقوقی و اجرایی آماده سازی زیرساخت های شهر هوشمند
  • برگزاری پنل های تخصصی و کارگاه های آموزشی مرتبط با شهر هوشمند
  • برپایی نمایشگاه

از دیگر محورهای این همایش می توان به موضوعات اساسی زیر اشاره نمود: بازار و ابعاد اقتصادی آن ، شامل :
•اندازه و ظرفیت های بازار جهانی 
•سرمایه گذاری و شاخص های اقتصادی
•آشنایی با تجربیات جهانی و برنامه کشورهای منطقه
•فرصت ها و پیش بینی اندازه بازار داخلی
 
تاکید بر کاربردها و ابعاد فنی شهر هوشمند، شامل : 
•ارائه تجربیات جهانی از معماری زیرساختها و خدمات شهرهای هوشمند 
•هدف گذاری تدوین نظام نامه ها و استانداردهای یکپارچه و قابل قبول شبکه فیبر نوری درون ساختمان ها 
•شبکه های یکپارچه هوشمند مصرف انرژی 
•شبکه های هوشمند اتوماسیون ساختمانها 
•مراکز واکنش سریع حوادث و کنترل شهری
•حمل و نقل هوشمند 
•سلامت هوشمند 
•دولت هوشمند