٨۸۵۴۳۵۶۱-٠٢١

اتاق سرور

سیستم کنترل نظارت ، مانیتورینگ ، هوشمندسازی اتاق سرور

سیستم کنترل نظارت اتاق سرور

 اتاق های سرور از معدود مکانهایی هستند که حساسیت ویژه ای دارند چرا که تمامی اطلاعات یک مجموعه و ارتباطات آن مجموعه به اتاق سرور وابسته است.معمولا سرورهاي موجود در شرکتها و سازمانها را مي‌بايست به صورت شبانه روزي سرويس دهي نمايند، اين امر مستلزم ايجاد شرايط محيطي مناسب و نظارت مداوم می باشد.تا در صورت بروز هر گونه اشکال بلافاصله اقدامات لازم در خصوص فعال نگاه داشتن سرورها صورت پذيرد. از اينرو استفاده از سيستم کنترل و نظارت اتاق سرور امري ضروري مي باشد. با استفاده از قابليتهاي سيستم کنترل شرايط محيطي فراسام مي توان سيستم مورد نظر را پياده سازي و امکانات موجود را به صورت دلخواه به کار گرفت.