٨۸۵۴۳۵۶۱-٠٢١

سوالات متداول

چنانچه سوال شما در مجموعه زیر نمی باشد آنرا باما درمیان بگذارید.

1- سیستم کنترل شرایط محیطی فراسام چیست؟

ü مجموعه ای از سخت افزار و نرم افزار که برای کنترل و مانیتورینک محیط یک مجموعه طراحی گردیده است.

2- آیا میتوان فراسام را یک سیستم دوربین مدار بسته دانست؟

ü نه چون فراسام مجموعه ای از تجهیزات دیگر به همراه دوربین های مداربسته است.(دوربین ها قسمت کوچکی از مجموعه هستند و نه تمام آن.)

3- دوربین ها همه جا را نظارت میکنند پس چه نیازی به فراسام است؟

ü فراسام غیر ازنظارت کنترل میکند.دوربین ها نمیتوانند درهارا بازوبسته یا ازترددجلوگیری کنندبه عبارتی آنها فقط <<میبینند>>

4- با وجود دوربین های مداربسته و نگهبانان و سایر کارکنان در کارخانه چه نیازی به فراسام است؟

ü همیشه ماشین ها کارها را برای انسانها کارها را راحت تر میکنند. نتیجه کار فراسام اعتماد بیشتر به مدیریت سامانه ها، کنترل کارگران و عوامل اجرایی، جلوگیری از اشتباهات انسانی است.

5- این کنترل برای چه کارخانه هایی مناسب است؟

ü برای نصب و استفاده از فراسام فرقی نمی کند ، با توجه به قابل انعطاف بودن آن میتوان در تمام کارخانه ها با هر نوع محصولی و با هر تعداد کارگر و با هر مساحتی طراحی و اجرا میگردد.

6- هزینه فراسام چگونه است؟

ü در کوتاه مدت ظاهراً باید هزینه نصب و راه اندازی فراسام را تقبل نمود. ولیکن در دراز مدت که کمتر از یکسال میباشد . این سامانه هزینه های خود را از صرفه جویی های مختلف به همراه دارد.

ضمن اینکه آرامش برای مدیران و آسایش برای کارکنان است.

7- هزینه های فراسام از چه راههای جبران میشود؟

ü با صرفه جویی مناسب در مصرف برق ، گاز، وسایل گرما زا و سرما زا ، جلوگیری از حریق ها ، همچنین جلوگیری از تلف شدن بیمورد عمر مفید تجهیزات و . ..

8- برای نصب فراسام چه مدت کارخانه باید در حالت رکود قرار بگیرد؟

ü هیچ زمانی از دست نمی رود . نصب این سامانه در حین انجام وظیفه سایر قسمت ها بوده و هیچ خللی در انجام کار بقیه حاصل نمی شود.

9- این سامانه از چه مسیری اطلاعات را دریافت میکند؟

ü از طریق اینترنت و در مواقع اضطراری از سیستم مخابرات کشوری از طریق پیامک

10-اگر اینترنت تمام شود و یا قطع شود این سامانه به چه کار میاید؟

ü تدابیری اندیشیده شده است که به با قطع اینترنت سامانه به طور هوشمند از روشهای دیگر وظایف خود را انجام میدهد و قطع اینترنت موجب وفقه در کار کنترل و نظارت نمی شود.

11-چه مدت طول میکشد تا مدیران و کارکنان (کاربران سامانه) با آن اخت شده و احساس راحتی کنند.؟

ü با توجه به اینکه در طراحی فراسام کارایی و سادگی گردیده است . آموزش و یادگیری و کار با آن در کمتر از یک روز میباشد و نیاز به تخصص خاصی ندارد.

12-اگر دو نفر همزمان به سامانه وصل شوند و هر کدام دستور جداگانه ای مغایر با طرف دیگر صادرکند نتیجه چه خواهد بود ؟

ü با توجه به سطح دسترسی سامانه دستورات مدیر بالاتر را اجرا و کاربر را در الویت بعدی قرار میدهد.

13-ایا سامانه دارای قدرت تصمیم گیری است؟

ü بله . سامانه با توجه به سناریوهای از پیش تعریف شده ، امکان تصمیم گیری مشروط را دارد.

14- در صورت از مدار خارج شدن سامانه چه اتفاقی میفتد؟

ü در عملکرد دستگاهها ، هیچگونه خللی وارد نمی شودو همه عناصر مستقلا به کار خود ادامه خواهند داد.