٨٦١٢١٧٤٠-٠٢١

دومین کنگره اتوماسیون صنعت برق

 

انتظارات جوامع در عصر حاضر در خصوص قابلیت اطمینان و کارآیی سیستم‌های تأمین انرژی الکتریکی رشد چشمگیری داشته  است. در راستای پاسخگویی به این انتظارات، ابعاد گسترده و پیچیدگی سیستم‌ها، ایجاد اتوماسیون در شبکه‌های انرژی الکتریکی را ایجاب نموده است. از طرفی، سیستم‌های اتوماسیون یکی از زیر ساخت­های شبکۀ انرژی الکتریکی هوشمند نیز به شمار می‌رود. هدف از به‌کارگیری این ابزار، ایجاد و توسعۀ امکان تصمیم‌گیری غیرمتمرکز، افزایش سطح مشاهده‌پذیری و ارتقای سطح سیستم پایش شبکۀ تأمین انرژی الکتریکی است. از این طریق، بستر افزایش سطح قابلیت اطمینان و کارآیی فراهم می‌شود

 

.

در راستای بررسی جنبه‌های مختلف سیستم‌های اتوماسیون در صنعت برق، دانشگاه صنعتی اصفهان، شرکت توانیر و شرکت برق منطقه‌ای اصفهان اقدام به برگزاری «دومین کنگرۀ اتوماسیون صنعت برق» می‌نمایند. این کنگره در نظر دارد از طریق دریافت مقالات علمی، پژوهشی و کاربردی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و نمایشگاه تخصصی، زمینۀ تبادل نظر بین صاحب‌نظران را فراهم آورد. همچنین سعی بر آن است که با دعوت از صاحبان صنایع دیگر، از تجارب و فناوری‌های مورد استفادۀ آنها که مرتبط با اتوماسیون صنعت برق است استفاده شود

 

زمینه‌های موضوعی کنگره

  • اتوماسیون در سیستم‌های حفاظتی و کنترل
  • اتوماسیون در نیروگاه‌ها
  • اتوماسیون در پست‌های انتقال
  • بومی‌سازی و ساده‌ سازی سیستم‌های اتوماسیون
  • سیستم‌های اتوماسیون برق در صنعت
  • سیستم‌های اتوماسیون توزیع
  • سیستم‌های ارتباطی و مخابراتی در اتوماسیون
  • سیستم‌های سخت افزاری و نرم افزاری در اتوماسیون
  • قابلیت اطمینان و امنیت در سیستم‌های اتوماسیون
  • نگهداری، تعمیرات و بهره‌ برداری از سیستم‌های اتوماسیون